Мисия

Сдружението „Клуб на отбранителната индустрия“ е създадено на 30.01.2015 г. като организация – сдружението на голям кръг от привърженици и експерти.

През последните няколко години с обединените усилия на редица организации организирахме семинари, конференции, кръгли маси и симпозиуми, свързани с проблемите и бъдещето на българската отбранителна индустрия като фактор и компонент на националната сеч.

В процеса на сътрудничество между организациите създадохме екип от привърженици от различни професии и отрасли – военни лидери, общественици, историци и геополитици, експерти по сигурността, лидери в промишлеността – както от отбраната, така и от гражданската промишленост, от производителите и търговците от отбранителния сектор, телекомуникациите, ИТ и високотехнологичните компании.

Обединяващата идея на всички експерти в екипа ни е, че през последните 25 години след 1989 г. българската отбранителна индустрия премина през сложен процес на трансформиране на собствеността, структурата и номенклатурата на статиите в съответствие със съвместимостта между ЕС и НАТО.

В съвременните времена на сложни геополитически процеси България се нуждае от добре развита отбранителна индустрия, интегрирана в ЕС и НАТО като отрасли и продукти. Също така България се нуждае от ефективна армия, която да може да изпълнява задълженията си в системата на пакта за колективна отбрана на страните членки на НАТО.

Независимо от факта, че страните от ЕС разчитат на членството си в НАТО и на колективния пакт за отбрана, те все пак поддържат добре подготвени и ефективни армии, които могат да защитават както суверенитета на собствената си страна, така и сигурността на всяка страна от ЕС.

В този дух България също така трябва да създаде нова, модерна и ефективна армия, която да изпълнява задълженията си за защита на мира и сигурността в ЕС.

Водени от разбирането за необходимостта от дългосрочна стратегия за развитие на армията и отбранителната индустрия в България, създадохме Aсоциация „Клуб на Защитната Индустрия“, където членовете и експертите споделят целите, за да представляват адекватна визия и стратегия за армията и развитието на индустрията.

Общите усилия на опитни експерти и лидери от бранша ще доведат до по-добра комуникация и сътрудничество между компаниите и до конструктивна взаимопомощ, партньорство и консолидация в името на целия отрасъл и общ интерес.

Тук виждаме нашата мисия – да създадем активна и полезна организация на привържениците от различни сфери, които търсят пресечна точка и публичен интерес.

Всички последващи усилия, които ще положим в следващите години, ще бъдат подтикнати от една цел – възстановяването на властта и авторитета на българската отбранителна индустрия, нейната постепенна интеграция в ЕС и НАТО като равноправен партньор и високо съвместим участник в общите процеси на европейската промишлена интеграция.

Switch The Language