Signing of a memorandum for work with IKEM

Подписване на меморандум за сътрудничество с ИКЕМ – устриален Клъстер эа Електро Мобилност

Switch The Language